Ceremoniální kakao jako nástroj seberealizace 09/10/2023

Kakao je mým průvodcem již po mnoho let a řadím ho mezi jeden z nejpodstatnějších katalyzátorů duchovního růstu, tělesného zdraví ale také hojnosti v mém životě. Jistě, existuje mnoho jiných rostlinných prostředků s intenzivnějšími účinky na psychiku, které jsou v dnešní době daleko více popularizovány pro dosažení výše zmíněných. V čem tedy shledávám kakao tak unikátním?

Odpověď se skýtá v mém oblíbeném citátu:

“Nestalo se podruhé, aby příroda shromáždila takovou hojnost cenných živin v tak malém prostoru jako se stalo u kakaových bobů.” – Alexander von Humboldt, přírodovědec

Síla kakaa tkví v obsahu účinných látek a z toho vyplývající komplexitě jeho účinků.

Abych to ještě upřesnil, řeč je o nepraženém neupraveném kakau. Pokud nevíte o co přesně jde, na stručný přehled se dostanete zde. Takové kakao, mimo látek ovlivňujících vědomí, ke kterým se dostaneme za moment, obsahuje také celé spektrum vitalizujících látek: hořčík, železo, síra, mangan, vápník, zinek, měď, draslík, vitamíny B, C, E, zdravé tuky, nevídané množství antioxidantů a další. Pokud o zmíněných látkách alespoň něco víme a dokážeme to vše sečíst dohromady, je jasné, že po konzumaci kakaa se z této výživy buňky našeho těla doslova svíjejí v extázi – a my si správnou prací s vědomím můžeme tuto extázi navodit celotělesně.

Psychoaktivní působení kakaa

Hlavním záměrem tohoto článku je přiblížit právě psychoaktivní působení kakaa, které  z něj dělají jedinečný prostředek pro vnitřní práci a sebekultivaci. Prozkoumejme nyní podrobněji koktejl vědomí měnících látek v kakau obsažených; Je zde stimulující kofein, anandamin a phenylethylamin – sloučeniny označované jako molekuly štěstí, vysoký obsah nervovou činnost podporujícího magnésia, MAO inhibitory zvedající hladinu serotoninu, psychoaktivní flavonoidy a také theobromin – který stimuluje mysl, a zároveň uvolňuje organismus, dodává euforii a působí příznivě na srdeční funkce.

Účinky těchto sloučenin můžeme rozdělit do dvou oblasti působení:

Mysl

Kakao má nootropické účinky, zlepšuje schopnost pozornosti a koncentrace, navozuje stavy flow, zpomaluje myšlenkové pochody (mindfulness). Toto působení celkově podporuje jasnost myšlení, člověk získává určitý nadhled nad svými životními situacemi, je lépe schopen činit správná rozhodnutí. Poslední studie dokonce potvrzují, že kakao stimuluje produkci gamma mozkových vln, které korelují se stavy zvýšené kreativity, intuice, aha-momentů či hlubokých meditativních stavů.1 Výzkum Joa Dispenzy potvrzuje, že právě gamma vlny korelují s transcendentálními, mystickými zkušenostmi, do kterých uvádí své studenty během svých meditací 2 – dá se říct, že gamma je vrchol alchymie mozku.

Srdce 

Kakao velice specificky působí také na srdeční centrum. Záplava molekul generuje množství emocí jako je štěstí, radost, blaženost až extáze, které jsou právě v tomto centru prožívány. Člověk se stává soucitnějším vůči sobě i svému okolí, probouzí se zvýšená schopnost empatie, tíživé životní situace se zdají lehčími a vyhlídky do budoucna nabývají pozitivnější náboj – metaforicky můžeme říci, že kakao otevírá srdce. Kakao působí na srdce také z biofyzikálního hlediska – theobromin stimuluje srdeční svalovinu, rozšiřuje srdeční cévy – do srdce proudí více krve, a na určité úrovni také více energie a informací. Kakao tedy otevírá srdce i doslova.

Věřím, že harmonizace těchto dvou center je branou k vědomému a zdravému životu.  A kakao nám s tím rozhodně může pomoci. Potenciál této rostliny sahá ale ještě dále…

Po stopách původních kultur….a moderních vědeckých poznatků

Ponořme se nyní ještě hlouběji. Prozkoumejme samotný význam oficiální vědeckého označení kakaa – Theobroma cacao. Slovo theobroma pochází z řeckého theo – bůh, broma – pokrm/potravina, volně překládáno jako potrava bohů, potrava pro bohy, potrava božství atd.. Možností překladů je spoustu, co je ale podstatné je to, že hluboce spirituální Řekové, kteří si jistě byli moc dobře vědomi energetických aspektů působení rostlin, pojmenovali tento strom právě takhle z dobrého důvodu.

Slovo bůh určitě nepoužívali nadarmo a je zřejmé, že jej chápali velice jinak než v běžném náboženském kontextu. Slovem bůh pravděpodobně označovali vyšší stavy vědomí, osvícení, nejvyšší pravdu – stručně řečeno potenciál, který má každý z nás v sobě možnost realizovat. A já věřím, že Řekové již tehdy poznali, že kakao může být účinný prostředek právě pro takovou realizaci.

Pro lepší znázornění teď na chvíli zabrousíme do tibetského buddhismu, kde existuje pojem Bodhichitta – což je označení pro plně realizovanou bytost. Bodhi v sanskrtu znamená probuzený nebo také kompletně otevřený. Chitta potom znamená mysl, ale také srdce. Poskládáme-li tyhle významy dohromady, můžeme říci, že Bodhichitta znamená:

Probuzená mysl, otevřené srdce | Awaken mind, open heart = plně realizovaná bytost

Toto označení nápadně koresponduje s dnešním vědecky popularizovaným termínem brain-heart coherence. Jde o stav mozku a srdce, který je dnes zkoumán světovými institucemi zabývajícími se bioenergetickými aspekty zdraví člověka. Zjistili, že tento stav si můžeme navodit sami např. prostřednictvím meditace. V tomto stavu se organismus navrací do rovnovážného stavu, což má blahodárný vliv na psychiku i tělesné funkce – podpora imunity a vitality, redukce množství stresových hormonů, snížení krevního tlaku a celkově kvalitnější genová exprese. O brain-heart coherence jsem více psal zde.

Samotný Joe Dispenza hovoří o stavech vědomí, do kterých uvádí své studenty v řízených meditacích. Ze svědectví těchto studentů je zřejmé, že tyto stavy vědomí měly za následek nárůst životní spokojenosti, spontánní léčbu původně neléčitelných chorob či přesun na kompletně novou životní dráhu kdy po rocích deprese účastníci vstoupili do života plného hojnosti, uspokojivých vztahů a zaměstnání. Klíčem k dosažení těchto mystických stavů vědomí, ve které je možné tvořit to, čemu dnešní společnost říká zázrak, je dle Dispenzy právě brain-heart coherence a gamma mozkové vlny2.Ve svých meditacích uvádí studenty do těchto stavů právě pomocí slov: „awaken mind, relaxed heart“. Ze svědectví i dostupných vědeckých poznatků je zřejmé, že tato kombinace otevírá potenciál vstupu do kvantových oblastí, to už bych šel ale pro dnešek až moc hluboko…

Zpátky tedy ke kakau…

Poskládáme-li moderní vědecké poznatky o působení jednotlivých látek v kakau s výzkumem transcendentálních stavů vědomí, neurověd, případně i kvantové fyziky a zasadíme to do rámce znalostí původních kultur, poskládá se nám celá mozaika dohromady; Kakao svým specifickým působením “probouzí mysl” a “otevírá srdce”, navozuje velice léčivý stav brain-heart coherence, čímž nás dle tibetského buddhismu přibližuje k ideálu plně realizované bytosti – bodhichitta. V tomto kontextu můžeme použít označení starověkých Řeků – theobroma, jako potravina probouzející (vnitřní) božství.

Kultivace vztahu s kakaem

Při práci s kakaem by člověk rozhodně neměl čekat žádné ohňostroje – myšleno silnou alteraci vědomí jako např. u klasických psychedelik. Alespoň né hned na začátku. Vztah s medicínou je potřeba kultivovat… konzistentní vnitřní prací.

Ukázali jsme si, že kakao působí komplexně a holisticky, jeho účinky jsou však jemnějšího rázu. To přináší důležitou výhodu – díky jemnému působení nedochází k efektu přepětí organismu, jako tomu může být u dalších vědomí měnících látek a rostlin. Spousta látek, které ovlivňují tělo/mysl intenzivnějším způsobem vyžadují následný odpočinek, regeneraci, integraci a pravidelná aplikace se nedoporučuje. Na druhou stranu, jak jej označili sami Řekové (Theobroma, broma – potravina), kakao je svými vlastnosti vlastně potravinou/supplementem – je tedy bezpečné, ne-li vhodné, přijímat jej v optimálním množství na denní bázi. Kakao tak může být vaším pravidelným společníkem na cestě k vnitřní kultivaci a v tom shledávám jeho velkou výhodu.

(Ilustrační srovnání toho jak by při kultivaci vědomí* mohla působit pravidelná konzumace kakaa ve spojení s duchovní praxí jako např. meditace v porovnání se silným psychedelikem. Graf je pouze orientační, nejsou do něj zahrnuty další možné proměněné, takže jej berte se značnou rezervou – graf)

Dodatek – skutečná medicína je tvá vnitřní práce

Skutečného naplnění potenciálu můžeme dosáhnout pouze spojíme-li užití rostlinných prostředků se silou lidské vůle, záměru, odhodlání.
Skutečného naplnění poteciálu můžeme dosáhnout pouze spojíme-li užití rostlinných prostředků se silou lidské vůle, záměru, odhodlání.

Jemnost působení kakaa je jeho výhodou sama o sobě – za ty roky jsem se naučil, že žádná medicína za nás práci neudělá. S kakaem nikdy nejsme nikam taženi. Díky jemnému působení je doslova nutné udělat si klidný prostor uvnitř i venku, abychom se mohli na jeho jemné působení naladit a skutečně pocítit toto jemnohmotné působení v každé buňce našeho těla – kakao nás motivuje ke skuteční vnitřní práci.

Teprve při spojení záměru a kultivace vnitřního prostoru (kdy trénujeme pro náš rozvoj tak důležité svaly pozornosti a vůle) se můžeme energeticky otevřít na takové úrovni, aby skrze nás mohla energie rostliny proudit a uskutečnit potřebné léčení. Taková vědomá spolupráce s kakaem může nabývat nejrůznějších forem – meditace, práce s dechem, jóga, tanec, zpěv, vizualizace a další. O těchto metodách a kombinacích ale až příště.

Abych to tedy uzavřel; Na samém začátku byla zmínka, že kakao bylo silným akcelerátorem hojnosti v mém životě. Nikdy nezapomenu na to období, kdy jsem na počátku zrodu Gaia Store seděl pravidelně v meditacích doprovázených kakaem a vizualizoval si takový chod firmy, který mi umožní zažívat takový typ životní svobody, kterou právě zažívám. Je to tak, samotné základy této naší Gaii, jsou postaveny také z kakaových cihel. A jak pracuješ/jak se chystáš pracovat s kakaem ty?

Zdroje:

  1. https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1096/fasebj.2018.32.1_supplement.878.9
  2. https://drjoedispenza.com/dr-joes-blog/the-heart-and-the-brain-tango
  3. https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.30.1_supplement.679.14
  4. https://draxe.com/nutrition/theobromine-benefits/
  5. https://ceremonial-cacao.com/blogs/cacao-journal/cacao-science-cacao-boosts-neuroplasticity-brain-health
  6. https://www.lionsroar.com/bodhichitta-the-excellence-of-awakened-heart/
  7. https://alleviant.com/what-is-brain-heart-coherence/
  8. https://gaiastore.eu/kakao-superpotravina-bohu/

 

* Pojem vědomí a jeho kultivace nabývá v dnešní době mnoho rozličných významů. Pro přiblížní toho, v jakém kontextu byl tento pojem použit v tomto článku přikládám pohled dle Davida R. Hawkinse, který odpovídá kontextu, v jakém tento pojem používám já https://www.hawkins.support/dostupne-preklady-archiv/studijni-knihy/d-r-hawkins/leceni-a-uzdraveni/kapitola-1-mapa-vedomi/