Extrakty Kanny a účinné alkaloidy – jejich vlastnosti a léčebný potenciál 31/01/2021

Rostlinu s názvem Kanna (latinsky Sceletium tortuosum) jistě není třeba zdlouhavě představovat. U nás i ve světě se stává stále populárnějším prostředkem schopným tlumit úzkosti, stres a napětí, podporovat dobrou náladu, ale také zlepšovat kognitivní funkce. Pokud ještě tuto zázračnou bylinku neznáte, doporučuji prostudovat náš herbář kde naleznete podrobné informace a nově také vhodné kombinace s dalšími rostlinami.

V posledních letech jsou stále oblíbenější extrakty se zvýšeným obsahem účinných alkaloidů, které umožňují této rostlině projevit její plný potenciál. Účinky takových extraktů jsou popisovány jako daleko intenzivnější – již nejsou pouze terapeutické (odbourávání nepříjemných pocitů), ale nyní také rekreační – díky zvýšenému vyplavovaní serotoninu, dopaminu a dalších neurotransmiterů v synapsích, dochází ke stimulačním a euforickým účinkům, které jsou v některých případech popisovány dokonce jako „intoxikační“ či „lehce psychedelické“ a jsou připodobňovány zejména k účinkům látky MDMA.

Popularita extraktů je zřejmá také pro jejich jednoduché možnosti aplikace. Oproti původní rostlinné hmotě je extrakty možné konzumovat přímo bez jakékoliv přípravy. Nejpopulárnější metoda se ukazuje být nasální (tedy šňupnutí extraktu). Tím, že se účinná dávka pohybuje již od 25mg, nedochází zde k problémům s ucpanými dutinami jako u původní formy rostliny. Tato metoda aplikace je popisována jako velmi účinná, s okamžitým nástupem účinků. Další oblíbená metoda je sublinguální – extrakt je vložen pod jazyk, kde je vstřebán sliznicí. Extrakty je také možno smíchat s libovolnou tekutinou, potravinou, nadávkovat do kapslí, či pozřít samostatně.

Typy extraktů a jejich působení

Abychom mohli porozumět povaze jednotlivých extraktů, je potřeba si nejprve říci něco o účinných látkách této rostliny. Kanna obsahuje mimo spousty další méně podstatných, dvě hlavní účinné látky – mesembrin a mesembrenon (také delta-7-mesembrenon, který vzniká při fermentaci rostliny, od mesembrenonu se povahou účinků výrazně neliší). Tyto alkaloidy mají několik mechanismu působení na naši nervovou soustavu. Výsledný účinek extraktu se potom bude odvíjet v závislosti na převaze jednoho či druhého alkaloidu.

Mesembrin

Mesembrin působí primárně jako účinný SRI (mechanismus působení je podobný jako u SSRI, kromě serotoninu ovlivňuje také další neurotransmitery) – navyšuje tedy množství serotoninu v synapsích a působí podobným způsobem jaké současná antidepresiva. V posledních letech se ukazuje, že toto antidepresivní působení kanny je účinnější (okamžité, a bez vedlejších účinků) než u běžně dostupných syntetických antidepresiv. Kanna by tyto léčiva mohla nahradit při léčbě nejrůznějších neurotických poruch.

Poměrně novým zjištěním je skutečnost, že mesembrin stimuluje aktivitu VMAT-2 proteinu, což je mezi psychoaktivními látkami poměrně unikátní mechanismus. Podporuje nárůst hladin neurotransmiterů v synapsích – zejména dopaminu, což v kombinaci s dalšími mechanismy pravděpodobně vysvětluje stimulační, euforické, až empatogení účinky a možnost rekreačního využití kanny jako alternativu k MDMA (což je nejvíce patrné, pokud je mesembrinový extrakt užit nasálně). V klinickém prostředí by tento efekt mohl být potenciálně léčebný pro poruchy vyznačující se nedostatkem dopaminu – Parkinsonova choroba, ADHD a další.

Mesembrenon

Mesembrenon působí také jako SRI, jeho primární působení je však jako inhibitor enzymu fosfodiesterázu 4. PDEA4 inhibice zkvalitňuje intracelulární komunikaci v mozku, což má za následek nootropické, neuroprotektivní a protizánětlivé působení. PDEA4 inhibitory jsou v současné době studovány jako potenciální prostředky pro léčbu neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, ale také množství zánětlivých onemocnění.

Alkaloidy mesembrin a mesembrenon

Lze ještě doplnit, že oba alkaloidy působí na endokanabinoidní receptory CB1 a opioidní receptory, což má na svědomí analgetické účinky kanny. Je zde také zřejmá určitá synergie s ostatními mechanismy z hlediska antidepresivního a protizánětlivého působení.

Zlepšení kognitivních funkcí při užití kanny má pravděpodobně na svědomí nejen inhibice PDEA4, na čemž se podílí primárně mesembrenon, ale také inhibice cholinesterázy (AchE). Toto inhibiční působení má za následek nárůst hodnot neurotransmiteru acetylcholinu, který je důležitý pro optimální fungování mozku. Tento mechanismus je vlastní oběma alkaloidům.

Využití jednotlivých typů extraktů

Extrakty bohaté na alkaloid mesembrin se jeví vhodné pro rekreační využití. Díky svým mechanismům působení (VMAT-2 a SRI) nejvěrněji napodobují účinky rekreačních látek (MDMA). Díky svým stimulačním vlastnostem se tyto extrakty jeví vhodné také pro léčbu neurotických stavů vyznačujících se celkovým útlumem organismu – stavy deprese, letargie, apatie, nedostatku motivace apod.

Extrakty s vyšším obsahem mesembrenonu by mohly být užitečnější pro terapeutické využití. Jelikož působí spíše relaxačně, jeví se vhodné k léčbě neurotických poruch, které jsou způsobeny nadměrnou excitací organismu – stres, akutní úzkosti, panická ataka apod. Toto antidepresivní působení může mít sice také mesembrin, z důvodu jeho stimulujících účinků by ale mohl u citlivějších jedinců nebo při užití nadměrné dávky ještě zhoršit průběh těchto neuróz. Extrakty bohaté na mesembrenon jsou díky působení na PDEA4 receptory vhodné také pro zlepšení kognitivních funkcí, v klinickém využití potom pro potenciální léčbu neurodegenerativních poruch.

Případové studie také mnohokrát potvrdily, že by produkty z kanny mohly redukovat nadužívání alkoholu a dalších návykových látek, včetně negativních dopadů s nimi spojených. Antidepresivní působení kanny snižuje bažení po návykových látkách. Rostlina také působí neuroprotektivně a snižuje tak negativní dopady těchto látek na nervovou soustavu. Uživatelé popisují, že při kombinaci extraktů kanny s alkoholem, nejen že bylo množství vypitého alkoholu redukováno, alkoholové opojení bylo díky nootropických a empatogením účinkům kanny daleko příjemnější, s větší mírou empatie, otevřenosti, bdělosti apod.

kanna-plant final

Budoucnost

V současné době se na světovém trhu začínají pohybovat volně prodejné komercializované extrakty této rostliny (Zembrin), a zároveň stále přibývá množství vědeckých studií zkoumající účinky těchto extraktů a jejich využití při léčbě nejrůznějších druhů onemocnění. Současný pohled na výsledky těchto studií ukazuje, že by kanna opravdu mohla být účinným a bezpečným léčivem. A již nyní se z řad lékařů a psychiatrů začínají objevovat jedinci, kteří se nebojí navrhnout svým pacientům tuto alternativní možnost léčby. Jestli bude mít kanna podobně slibnou budoucnost i u nás je stále otázkou. Co je však již téměř jisté je to, že data o pozitivních účincích a minimálním potenciálu pro zneužívání této rostliny jsou již dostatečně průkazná na to, že již zde pravděpodobně nebude žádný důvod zařazovat tyto látky do kategorie nebezpečných drog.

V našem sortimentu nyní naleznete novou prémiovou řadu standardizovaných extraktů kanny s přesně definovaným obsahem aktivních alkaloidů. Jelikož už nyní rozumíte jejich vlastnostem, lze si tak vybrat extrakt přesně podle Vašich potřeb:

Veškeré informace jsou pouze informativního charakteru, opírající se o vědecká, ale také nevědecká tvrzení. V žádném případě nenabádáme nikoho k užívání této, ani jiné zmíněné sloučeniny. 

Zdroje:

https://www.intechopen.com/books/alkaloids-alternatives-in-synthesis-modification-and-application/sceletium-plant-species-alkaloidal-components-chemistry-and-ethnopharmacology

https://www.drugs.com/npp/sceletium-tortuosum.html#Lubbe.2010

https://www.researchgate.net/publication/328942189_Kabbo’s_Kwain_The_Past_Present_and_Possible_Future_of_Kanna

4 Sceletium tortuosum (Kanna) Benefits + Safety & Side Effects

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389443/

https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/34944