Barion Pixel
« Back to Glossary Index

Alakaloidy představují skupinu chemických látek, které se vyskytují v tělech rostlin, hub ale i živočichů. Alkaloidy jsou významné svými fyziologickými účinky na lidský organismus. Ovlivňují fungování nervové soustavy nejrůznějšími způsoby. Můžeme je tedy rozdělit do několika hlavních skupin: Euforika způsobují blaženost a euforii, hypnotika s uspávajícími účinky a analgetika tišící bolesti psychického i fyzického rázu.

« Back to Glossary Index