« Back to Glossary Index

Gaia je dle původní řecké mytologie jméno bohyně Země. Dnes je tento název spojován s planetou Zemí samotnnou. Traduje se, že je to její vědomí, či duše. Gaia je tak pokládána za živou inteligenci zhmotněnou ve formě planety Země, která je schopna vnímat. Vznik života na Zemi tedy není náhodný, ale je to záměr této původní inteligence tvořit něco živého, a následně to udržovat při životě. Původní cilivizace uctívali tuto inteligenci, dokonce ji dávali množství darů a obětin ve formě ulovené zvěře, plodů a dalšího jídla.

« Back to Glossary Index