Barion Pixel
« Back to Glossary Index

MAOI, tedy inhibitory monoaminooxidázy, jsou antidepresiva syntetického či rostinného původu (např. Banisteriopsis Caapi, Bobinsana). Princip jejich účinků je takový, že inhibují neboli potlačují funkci enzymu monoamioxidázy, který za běžných podmínek rozkládá neurotransmitery dopaminu, serotoninu a noradrenalinu. Jsou tak schopny vyrovnat nedostatek těchto neurotransmiterů, který vzniká ve stavech úzkosti a deprese, a pomoci uživateli povznést náladu.

Nesmí být kombinovány s dalšími antidepresivy a látkami působících na bázi SSRI (např. Kanna). Je také potřeba dodržovat určitý typ diety –  mléčné a kvasné výrobky by měly být před, během i po užití nějakou dobu zcela vyloučeny z jídelníčku. Nebezpečné jsou kombinace s alkoholem a dalšími látkami ovlivňující koncentraci serotoninu – MDMA. Kompletní seznam látek, kterým se v kombinaci s MAOI vyvarovat : http://www.upmc.com/patients-visitors/education/nutrition/pages/maoi-diet-facts.aspx

« Back to Glossary Index