Barion Pixel
« Back to Glossary Index

SRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) jsou látky působící na podobném principu, jako více známější SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), které jsou v naší společnosti zastoupeny zejména v řadě dnešních antidepresiv. Princip jejích účinků je postaven na tom, že blokují zpětné vychytávání serotoninu v presynaptické části neuronu, čímž zvyšují množství serotoninu v synapsi. Nárůst hladin serotoninu potom pomáhá odbourávat úzkosti, deprese a další neurózy, které vznikají jeho nedostatkem.

Oproti SSRI se SRI liší tím, že nepůsobí selektivně, tzn. může vychytávat a tím pádem navyšovat množství dalších neurotransmiterů jako je norepinefrin a dopamin. SRI a SSRI nesmí být kombinovány s jinými typy antidepresiv a látkami působících na jejich bázi, např. MAOI antidepresiva a rostliny účinkující jako MAOI – Banisteriopsis Caapi nebo Harmala mnohodílná.

« Back to Glossary Index