« Back to Glossary Index

SSRI, tedy Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jsou typy dnešních antidepresiv a dalších látek působících na stejné bázi (např. rostlina Kanna). Princip jejích účinků je postaven na tom, že blokují zpětné vychytávání serotoninu v presynaptické části neuronu, čímž zvyšují množství serotoninu v synapsi. Nárůst hladin serotoninu potom pomáhá odbourávat úzkosti, deprese a další neurózy, které vznikají jeho nedostatkem. SSRI nesmí být kombinovány s jinými typy antidepresiv a látkami působících na jejich bázi, např. MAOI antidepresiva a rostliny účinkující jako MAOI – Banisteriopsis Caapi nebo Harmala mnohodílná.

« Back to Glossary Index