Kanna 01/08/2019

Kanna, latinsky Sceletium tortuosum, je malá, nenapadá rostlinka dorůstající do výšky kolem 30 centimetrů. Roste téměř výhradně v oblastech Jihoafrické republiky. Její pěstování je natolik náročné, že ji podmínky jiných oblastí nevyhovují. Pyšní se nádhernými květy, které mohou být zbarveny do bílé, žluté, oranžové či růžové barvy. Pro její uživatele jsou však daleko zajímavější částí její lístky. Ty se sbírají a suší a následně jsou užívány v nejrůznějších podobách pro navození požadovaných účinků.

HISTORIE

Kanna byla v oblastech Jižní Afriky již od pradávna oblíbenou bylinkou původních lovců a sběračů, kteří využívali jejích zázračných účinků při dlouhých výpravách pro zbystření smyslů, zlepšení nálady a zahánění hladu. Byla také součástí duchovních rituálů a své místo měla i v tradičním léčitelství.

Poprvé byla Kanna oficiálně popsaná roku 1662 nizozemským průzkumníkem Janem vane Riebeeckem, který cestoval po Africe a zpozoroval, že tamní kmeny žvýkají specifickou bylinku, která jim pomáhá přežívat v těžkých podmínkách. Tuto bylinku dále zkoumal a následně ji popsal pod latinským názvem Sceletium tortuosum.

Dnes se Kanna stává předmětem výzkumů různých farmaceutických společností, které podrobněji zkoumají účinky jejích alkaloidů. Má se totiž za to, že by mohla působit daleko lépe než dnes dostupné chemické přípravky. A to bez nepříjemných vedlejších účinků.

Divoce rostoucí Kanna v jihoafrické divočině

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Kanna působí na bázi SSRI. Obsažené alkaloidy – zejména mesembrin a mesembrenon, způsobují psychoaktivní účinky právě tím, že se vážou na serotoninové receptory naší nervové soustavy.

ÚČINKY

Kanna účinkuje jako přírodní antidepresivumZlepšuje náladu, odbourává stres, napětí a úzkosti. Jedinci se po užití Kanny stávají přátelštějšími a otevřenějšími, a jsou tak lépe schopni socializace a komunikaceEuforické účinky Kanny jsou také vhodné k relaxaci. Nedávné studie potvrzují pozitivní účinky na koncentraci a pozornost – Kanna tedy účinkuje také jako nootropikum.

Účinky nastupují během 10 minut a trvají až 3 hodiny.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Extrakt 20:1

Pro optimální účinek lze použít 0,1 – 0,3 gramu extraktu.

Extrakt lze užívat téměř libovolně – Ve formě kapslí, rozmícháním ve vodě, šňupáním či vložením do úst a následným rozžvýkáním.

Prášek z byliny

Pro optimální účinek lze použít 1 – 2 gramy prášku z byliny.

KOMBINACE

Kanna účinkuje na bázi SSRI. Nesmí být tedy kombinována s dalšími antidepresivy a látkami obsahující MAOI. Ty se vyskytují například v rostlinách Banisteriopsis Caapi či Passioflora incarnata. Mohlo by tak dojít k přepětí serotoninových receptorů a ke vzniku serotoninového syndromu!