Kanna 01/08/2019

Kanna, latinsky Sceletium tortuosum, je malá, nenapadá rostlinka dorůstající do výšky kolem 30 centimetrů. Roste téměř výhradně v oblastech Jihoafrické republiky. Její pěstování je natolik náročné, že ji podmínky jiných oblastí nevyhovují. Pyšní se nádhernými květy, které mohou být zbarveny do bílé, žluté, oranžové či růžové barvy. Pro její uživatele jsou však daleko zajímavější částí její lístky. Ty se sbírají a suší a následně jsou užívány v nejrůznějších podobách pro navození požadovaných účinků.

HISTORIE

Kanna byla v oblastech Jižní Afriky již od pradávna oblíbenou bylinkou původních lovců a sběračů, kteří využívali jejích zázračných účinků při dlouhých výpravách pro zbystření smyslů, zlepšení nálady a zahánění hladu. Byla také součástí duchovních rituálů a své místo měla i v tradičním léčitelství.

Poprvé byla Kanna oficiálně popsaná roku 1662 nizozemským průzkumníkem Janem vane Riebeeckem, který cestoval po Africe a zpozoroval, že tamní kmeny žvýkají specifickou bylinku, která jim pomáhá přežívat v těžkých podmínkách. Tuto bylinku dále zkoumal a následně ji popsal pod latinským názvem Sceletium tortuosum.

Dnes se Kanna stává předmětem výzkumů různých farmaceutických společností, které podrobněji zkoumají účinky jejích alkaloidů. Má se totiž za to, že by mohla působit daleko lépe než dnes dostupné chemické přípravky. A to bez nepříjemných vedlejších účinků.

Divoce rostoucí Kanna v jihoafrické divočině

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Kanna působí na bázi SRI. Obsažené alkaloidy – zejména mesembrin a mesembrenon, způsobují psychoaktivní účinky právě tím, že se vážou na serotoninové receptory naší nervové soustavy.

ÚČINKY

Kanna účinkuje jako přírodní antidepresivumZlepšuje náladu, odbourává stres, napětí a úzkosti. Jedinci se po užití Kanny stávají přátelštějšími a otevřenějšími, a jsou tak lépe schopni socializace a komunikaceEuforické účinky Kanny jsou také vhodné k relaxaci. Nedávné studie potvrzují pozitivní účinky na koncentraci a pozornost – Kanna tedy účinkuje také jako nootropikum.

Účinky nastupují během 10 minut a trvají až 3 hodiny.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Extrakty Global Herbs ( Ultimate, Smoke, Full Spectrum, Happy Calming, Merry Stony) 

Je doporučováno začít s dávkami již od 25mg.

Extrakt lze užívat téměř libovolně – Ve formě kapslí, rozmícháním ve vodě, šňupáním či vložením do úst a následným rozžvýkáním.

10:1 Extrakt

Vhodná dávka je kolem 150mg. Extrakt lze užívat téměř libovolně – Ve formě kapslí, rozmícháním ve vodě, šňupáním či vložením do úst a následným rozžvýkáním.

Prášek z byliny

Pro optimální účinek lze použít 1 – 2 gramy prášku z byliny. Prášek zalejeme cca. 250ml vroucí vody a necháme 5-10 minut louhovat, prášek na dně vytvoří usazeninu takže není potřeba jej cedit. Nápoj je tímto připraven ke konzumaci. Jednou použitý prášek lze zalít vroucí vodou ještě jednou.

KOMBINACE

Kanna + Konopí

Při současném užití, Kanna a Konopí (ať už jde o CBD či THC) působí synergicky, tzn. jejich účinky se vzájemně doplňují a podporují.

Kanna + Kratom

Kombinace Kanny a Kratomu se ukazuje být bezpečnou. Nedochází zde k vzájemným negativním vlivům na neurobiologické úrovni jako při kombinaci Kanny s dalšími antidepresivními rostlinami a léky. Naopak, účinky těchto rostlin se vzájemně podporují a doplňují.

Kanna + Kakao

Je popsáno také synergické působení Kanny a Kakaa. Obě rostliny působí na endokanabinoidní systém člověka a vzájemně se doplňují z hlediska euforických a relaxačních účinků. Extrakty z Kanny mají navíc svou typickou “ostře skořicovou chuť”, která dokaže exotickým způsobem okořenit kakaový nápoj. Z důvodu lehkého MAOI působení kakaa by měla být tato kombinace zvážena v případě užívání vysokých (ceremoniálních) dávek kakaa (50g+ na dávku), kde by již MAOI působení v kombinaci s kannou nemuselo působit zcela příjemně.

 

KONTRAINDIKACE

Kanna účinkuje na bázi SRI. Nesmí být tedy kombinována s dalšími antidepresivy a látkami obsahující MAOI. Ty se vyskytují například v rostlinách Banisteriopsis Caapi či Passioflora incarnata. Mohlo by tak dojít k přepětí serotoninových receptorů a ke vzniku serotoninového syndromu!