Kratom 01/08/2019

Kratom, latinsky Mitragyna speciosa je tropický strom rostoucí zejména v jihovýchodní Asii, odkud také původně pochází. Vyrůstá až do výšky 30 metrů a jeho nejpodstatnější částí jsou listy. Ty obsahují psychoaktivní alkaloidy, které zapříčinily jeho oblíbenost po celém světě. Řadí se do čeledi Rubiaceae, kde také patří nám moc dobře známý kávovník. Strom je velice náročný na pěstování, proto ho nalezneme pouze v určitých oblastech světa, kde je pro něj vhodné klima. Nejznámější odrůdy jsou z Indonéských ostrovů, Malajsie a Thajska.

HISTORIE

Kratom má zejména v Asii bohatou historii. Byl používán již od nepaměti zejména jako účinný stimulant. V Thajsku se traduje legenda o otci, který raději provdal svou dceru muži, který užíval Kratom, než muži, který kouřil konopí. Má se totiž za to, že po Kratomu má člověk daleko větší chuť do práce. To dokazuje i jeho obliba u původních thajských rolníků, kteří Kratom pravidelně popíjeli pro doplnění energie a překonávání únavy při obdělávání půdy. Své místo si Kratom našel i v klasickém asijském léčitelství, kde byl využíván jako lék na neduhy všeho druhu – od chřipky, přes střevní potíže až po mírnění fyzických bolestí.

I přes jeho dlouholetou tradici byl Kratom poprvé popsán až v 19. století botanikem Pietrem Wellemem Korthasem, který se stal vášnivým zastáncem tohoto stromu, zasvětil mu celý svůj život a popsal jej právě latinským termínem Mitragyna speciosa.

V tomtéž století byl však z důvodu Opiových válek v Asii Kratom téměř vyhuben. Strom se pomalu stával populárnějším než opium, a to se vládě, která z prodeje opia těžila, nelíbilo. A tak nastalo pro Kratom náročné období, při kterém bylo pokáceno a vypáleno mnoho plantáží. Následně byl Kratom dokonce postaven mimo zákon. V roce 2013 bylo však toto ustanovení stornováno, pěstování bylo opět obnoveno a dnes se těší většímu rozmachu než kdy jindy.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Dle vědeckých studií bylo v listech Kratomu objeveno více jak dvě desítky alkaloidů. Mezi nejhlavnější patři Mitragynin a 7-hydroxymitragynin. První z nich se v listech vykytuje v daleko větším zastoupení – až 66%, současné studie potvrzují, že tato látka působí primárně jako stimulant. Druhý z alkaloidu je zastoupen pouze ve 2%, je však mnohonásobně účinnější a předpokládá se, že působí jako analgetikum. Konkrétní poměr těchto alkaloidů ovšem závisí na odrůdě Kratomu.