Mapacho

Rostlina Nicotiana rustica, českým názvem Tabák selský, známá také jako Mapacho, je původní medicína Jižní Ameriky, kde je již celá staletí součástí šamanských rituálů. Je považována za posvátnou rostlinu učitelku, která je schopná léčit člověka na všech jeho úrovních. Je s ní proto zacházeno s maximální úctou a její užívání v rámci různých obřadů je vysoce strukturované a uvědomělé.

 

HISTORIE

Rituální užívání tabáku Mapacho sahá do daleké historie. Všeobecně se tvrdí, že nativní Američané znají tuto rostlinu přes 8 000 let. Dá se předpokládat, že šlo o jednu z prvně užívaných rostlin Jihoamerického kontinentu. Její užívání je hluboce zakořeněno v kultuře domorodých kmenů jako je Shipibo-conibo, Ashaninka, Kichua, Kaxinawá, Nu-nu, Yawanawá a Katukina.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Tato potentní odrůda tabáku obsahuje až desetkrát více nikotinu než běžné komerčně využívané tabákové odrůdy Nicotiana tabacum.

Mapacho navíc obsahuje vysoký podíl harmalových alkaloidů – harman a norharman. Podobné alkaloidy obsahuje také amazonská liána Banisteriopsis caapi, hlavní přísada tradičního halucinogenního nápoje Ayahuasca. Jde o MAO inhibitory, které pomáhají navyšovat množství serotoninu v mozku. Přítomnost těchto alkaloidů potvrzuje antidepresivní účinky tohoto tabáku.

 

ÚČINKY

Mapacho je známé svou schopností měnit vědomí uživatele. Toho šamani využívali pro navozování různých vizionářských zážitků, ve kterých byli schopni komunikovat s přírodou a prohlubovat duchovní dimenzi jejich života. Vizionářské zážitky byly také základem jejich tvůrčí činnosti. Původní posvátné zpěvy a malby domorodců vznikaly právě z inspirace ve změněných stavech vědomí.

Původní uživatelé také věřili, že tabák má silné léčebné vlastnosti, a tak byl užíván pro léčení člověka na všech jeho úrovních. Díky své přítomnosti MAO inhibitorů má tabák také antidepresivní účinky a pomáhá tak uvolňovat psychické i fyzické napětí.

Účinky Mapacha jsou unikátní v tom, že dokáže uvolnit a navodit stav příjemné relaxace, a zároveň organismus jemně stimulovat. Nikotin obsažený v tabáku zvyšuje průtok krve mozkem, a právě to zapříčiňuje jeho povzbuzující účinky. Po užití dochází k nárůstu aktivity nervového systému – zlepšuje se pozornost, koncentrace a zbystřují se veškeré smysly. Díky své kombinaci uvolňujících účinků na tělo a stimulujících účinků na mozek bylo Mapacho užíváno jako prostředek k meditaci.

KONTROVERZNÍ POHLED DVOU CIVILIZACÍ – TABÁK JAKO LÉK X TABÁK JAKO JED

V naší západní společnosti je s užívání tabáku spojováno mnoho smrtelných onemocnění. Stejně tak je tabák považován za jednu z nejnebezpečnějších a nejnávykovějších látek.
Není potom jednoduché chápat z tohoto pohledu rostlinu takovým způsobem, jak ji chápou původní obyvatelé Jižní Ameriky – jako velice mocnou medicínu.

Domorodí uživatelé jsou toho názoru, že v kontrolovaném rituálním prostředí je tento tabák pouze lékem, nikoliv jedem.
Nikotin se sice skutečně může stát vysoce návykovou látkou a tabák se skutečně váže k mnoha zdravotním problémům. Původní uživatelé tvrdí, že je to však pouze proto, že je s rostlinou nesprávně nakládáno. S tímto mocným prostředkem by mělo být nakládáno s úctou a respektem –  jako s medicínou, která je za správných podmínek schopna léčit, a ne jako s prostředkem k útěku od problémů.

Tento tabák je ve své tradici užíván vysoce strukturovaným a ceremoniálním způsobem a každý kdo má zájem pracovat s touto rostlinou by měl zaujmout stejné stanovisko.

SKLADOVÁNÍ

Skladujeme v temném prostředí. Tabák potřebuje dýchat, takže je třeba zajistit přístup vzduchu. Vhodné je jej zabalit do papírového sáčku. Lze jej skladovat v pokojové teplotě, ideálně však v lednici.

METODY UŽÍVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ

Vykuřovadlo

Šamani používají Mapacho jako ochranu před zlými duchy, kdy pomocí tabákového kouře očišťují ceremoniální prostor.

Vnitřní užití – Rapé, výluh, kouření

Tabák se používá jako hlavní složka posvátné medicíny Rapé.

Listy Mapacha je také možno nechat vyluhovat ve vodě a následný výluh poté aplikovat nasálně. Síla výluhu záleží na poměru vody a listů. Nejčastěji je výluh připravován v takovém poměru, kdy je vody akorát takové množství, aby byl veškerý tabák ponořený. Takto užitý tabák má schopnost léčit dutiny a ulevit např. od rýmy a nachlazení.

Mapacho lze také kouřit v dýmce nebo ubalit do cigarety stejně jako běžný tabák.

 

Tento text má pouze informační charakter, který se opírá především o výpovědi původních domorodých obyvatel. I když s rostlinou pracují celá staletí, informace nejsou věděcky ověřeny, a tak je nelze považovat za oficiální doporučení.