Barion Pixel

Slovník pojmů

Adaptogen

Adaptogeny jsou zpravidla rostlinné produkty, které podporují imunitu a chrání organismus před nepříznivými vlivy okolí. Jejich pravidelné užívání má pozitivní účinek na schopnost zvládat náročné životní situace. Slouží ať už k optimalizaci duševních sil v období stresu a úzkostí, tak také jako podpora obranyschopnosti organismu během při zátěži fyzického charakteru. V období nepříznivých teplotních podmínek také slouží jako prevence proti vzniku onemocnění. Stimulují organismus, podporují vitalitu a zpomalují procesy stárnutí. Pro svůj vysoký obsah stavebních látek také optimalizují funkce tělesných orgánů.

Alkaloid

Alkaloidy představují skupinu chemických látek, které se vyskytují v tělech rostlin, hub ale i živočichů. Alkaloidy jsou významné svými psychoaktivními účinky na lidský organismus – ovlivňují fungování nervové soustavy nejrůznějšími způsoby. Proto dělíme alkaloidy do několika hlavních skupin:

euforikum – způsobují blaženost a euforii
hypnotikum – úspávájící účinky
analgetikum – tiší bolest, uklidňuje

Analgetikum

Skupiny látek snižující vnímání bolesti. Pomáhají tak uživateli ulevit při akutních úrazech a bolestivých onemocněních. Neřeší však příčinu bolesti.

Anxiolytikum

Anxiolytika jsou skupiny látek odstraňující úzkost, napětí, nervozitu či trému. Jsou vhodné pro stydlivější jedince. Zlepšují schopnost komunikace a socializace, odstraňují zábrany. Nehodí se pro lidi trpící chronickým stresem.

Gaia

Gaia je dle původní řecké mytologie jméno bohyně Země. Dnes je tento název spojován s planetou Zemí samotnou a označuje její vědomí či duši. Gaia je tak pokládána za živou inteligenci, která dala vznik životu na Zemi. Původní cilivizace uctívali tuto inteligenci, dokonce ji dávali množství darů a obětin ve formě ulovené zvěře, plodů a dalšího jídla.

Lucidní snění

Lucidní snění neboli bdělý spánek je stav, kdy si spící během spánkové fáze uvědomuje skutečnost, že sní. Vzniká tak příležitost sen vědomě řídit a ovládat. Snící tak může pozměňovat objekty, osoby i celý snový scénář podle vlastního uvážení. Psychologové se shodují na tom, že schopnost lucidně snít je cesta do lidského nevědomí, při které si můžeme lépe uvědomit své vzorce chování a myšlení, následkem čehož lze dosáhnout zlepšení kvality života.

Technik pro navozování lucidního snění je spoustu. Hlavní metodou je podle většiny expertů zavedení snového deníku. Díky zachycovávání svých snů propojujeme nevědomou a vědomou část své mysli a pravidelným posilováním těchto spojů dosáhneme lepšího zapamatování si snů, což může nakonec vést k situaci, kdy si skutečně uvědomíme, že sníme. Dalšími pomůckami je směřování pozornosti k tématu lucidního snění, afirmace a tzv. “dream herbs” – rostliny zlepšující kvalitu spánku a snění, podporující barevné a živé sny. Mezi nejznámější rostlinu vyvolávající tyto schopnosti patří Calea Zacatechichi. Dále zde patří např. Bobinsana.

Serotonin

Serotonin je chemická sloučenina vyskytující se v naší nervové soustavě, jejíž optimální množství způsobuje pocity radosti, spokojenosti a duševní pohody. Její nedostatek však způsobuje negativní změny nálad, agresivitu, depresi či poruchy spánku. Optimálně ho lze přirozeně doplnit zdravou životosprávou, psychohygienou, uspokojícími sociálními vazbami a pohybem. Pokud není jiná možnost, lze ho uměle doplnit prostředky s antidepresivními účinky.

Serotoninový syndrom

Serotoninový syndrom je velice nebezpečný neurofyziologický stav, který je způsobený nadměrně vysokou hladinou serotoninu. Ta se do takto nebezpečné úrovně dostane zpravidla použitím nadměrného množství léčiv, nebo nevhodnou kombinací léčiv. Není tedy vhodné kombinovat antidepresiva a další prostředky s podobnými účinky, zejména takové, které účinkují na rozdílných bázích. Např. kombinace MAOI a SSRI je velice nebezpečná!

Mezi akutní příznaky serotoninového syndromu patří pocení, návaly tepla, zvýšený krevní tlak, nevolnost, zvracení. Mohou se dostavit také poruchy svalové koordinace, křeče a tělesný třes. Časté bývají také halucinace, zmatenost až ztráta vědomí. Serotoninový syndrom může být v některých případech velice závažný průbeh a může dokonce končit smrtí.

SSRI

SSRI, tedy Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jsou typy dnešních antidepresiv a dalších látek působících na stejné bázi (např. rostlina Kanna). Princip jejích účinků je postaven na tom, že blokují zpětné vychytávání serotoninu v presynaptické části neuronu, čímž zvyšují množství serotoninu v synapsi. Zvýšený vyskyt serotoninu  synapsísch tak pomáhá odbourávat deprese a další neurozy, které jinak vznikají jeho nedostatkem. Nesmí být kombinovany s jinými typy antidepresiv a látkama působících na jejich bázi, např. MAOI antidepresiva a rostliny účinkující jako MAOI – Banisteriopsis Caapi nebo Harmala.

MAOI

MAOI, tedy inhibitory monoaminooxidázy, jsou antidepresiva syntetického či rostinného původu (např. Banisteriopsis Caapi, Bobinsana). Princip jejich účinků je takový, že inhibují neboli potlačují funkci enzymu monoamioxidázy, který za běžných podmínek rozkládá neurotransmitery dopaminu, serotoninu a noradrenalinu. Jsou tak schopny vyrovnat nedostatek těchto neurotransmiterů, který vzniká ve stavech úzkosti a deprese, a pomoci uživateli povznést náladu.

Nesmí být kombinovány s dalšími antidepresivy a látkami působících na bázi SSRI (např. Kanna). Je také potřeba dodržovat určitý typ diety –  mléčné a kvasné výrobky by měly být před, během i po užití nějakou dobu zcela vyloučeny z jídelníčku. Nebezpečné jsou kombinace s alkoholem a dalšími látkami ovlivňující koncentraci serotoninu – MDMA. Kompletní seznam látek, kterým se v kombinaci s MAOI vyvarovat : http://www.upmc.com/patients-visitors/education/nutrition/pages/maoi-diet-facts.aspx

Nootropikum

Nootropika, neboli rostliny s nootropickými vlastnostmi jsou takové prostředky , které podporují kognitivní funkce nervové soustavy. Zlepšují koncentraci, pozornost, paměť a zbystřují smysly. Jsou oblíbené mezi studenty, kteří je využívají pro zvýšení psychického výkonu. Jsou také užitečné pro starší jedince s neurodegenerativními onemocněními.