Tetrahydroharmin – Tajemný alkaloid liány Banisteriopsis Caapi 06/01/2021

Tetrahydroharmin (THH) je sloučenina vyskytující se primárně v rostlině Banisteriopsis Caapi, což je jedna z hlavních přísad halucinogenního nápoje Ayahuasca. Stejně jako další účinné látky této liány – harmin a harmalin, patří do téže kategorie harmalových alkaloidů. Vykazuje také podobné vlastnosti – působí jako MAO-A inhibitor, reguluje tedy aktivitu důležitých neurotransmiterů jako je dopamin a serotonin, což má za následek zlepšení nálady a odbourání nepříjemných emocí. Harmalové alkaloidy jsou dnes podrobněji zkoumány nejen pro své antidepresivní působení, ukazuje se, že působí také neuroprotektivně (chrání nervové buňky před oxidačním stresem) a  podporují neurogenezi (růst nových mozkových buněk).

Oproti již zmíněným alkaloidům je THH unikátní tím, že působí také jako SSRI. Jeho charakter účinků je také zcela odlišný – zatímco harmin a harmalin působí spíše “opojně”, tetrahydroharmin naopak vnímání a myšlení projasňuje a lze říci, že účinkuje jako nootropikum.

Harmin, Harmalin a Tetrahydroharmin

Další zdroje tetrahydroharminu

Tetrahydroharmin byl prozatím oficiálně objeven pouze v liánách rodu Banisteriopsis. Dle analýz vyplývá, že je zde zastoupen pouze v nepatrném množství – tvoří přibližně 3% z celkového množství alkaloidů, zbývajících 97% tvoří z velké části harmin, poté harmalin (viz. analýza zde). Z těchto údajů je patrné, že pravou povahu THH nemůžeme odhalit, pokud se k němu nedostaneme v čistší formě.

Množství spekulantů se přiklání také k tomu, že tento alkaloid najdeme i v rostlině Calliandra angustifolia neboli Bobinsana, a to dokonce jako její jediný psychoaktivní alkaloid. Je známo, že tuto rostlinu šamani jižní Ameriky s oblibou přidávají do ayahuascových směsí pro jasnější a světlejší zážitky, což by potvrzovalo povahu THH. Tvrzení, že je Bobinsana bohatá na tuto látku by tedy mohlo být pravdivé. Vše ale potvrdí až oficiální analýza komponent této rostliny.

THH lze získávat také ze Syrské routy. Ta sice neobsahuje přímo THH, lze jej ale získat procesem extrakce harmalinu, který následně redukujeme chemickou reakcí (zejména pomocí zinku a dalších činidel) na THH.

Užívání

THH, stejně jako ostatní harmalové alkaloidy, se jeví vhodný primárně pro orální užívání. Patrné jsou již dávky 100mg, za plnou dávku se považuje množství 300mg, což je taky dávka pro dostatečnou inhibici MAO (pro využití v rámci psychedelických terapií). Oblíbené a účinné je také sublinguální užívání, kde je plná dávka již 50mg.

Budoucnost THH

Tetrahydroharmin by v první řadě mohl posloužit jako přírodní antidepresivum bez vedlejších účinků jako je zhoršení kognitivních schopností. Naopak, THH umí činnost mysli podpořit a projasnit. Pro svou schopnost podporovat růst nových mozkových buněk by mohl sloužit také jako prevence neurodegenerativních poruch.

Tento alkaloid by také mohl být vhodným kandidátem pro využití v rámci psychedelických terapií jako hlavní a jediný MAO inhibitor psychoaktivních směsí. Díky svým vlastnostem lze tetrahydroharmin použít pro orální aktivaci některých tryptaminů, zejména DMT, a vytvořit tak mechanismus totožný s halucinogenním nápojem Ayahuasca. V tomto případě by šlo spíše o Tetrahydrohuascu. Dle současných amatérských psychonautských výzkumů vyplývá, že přítomnost pouze tohoto inhibičního alkaloidu ve směsi, otevírá zcela nové možností zkoumání říší, které DMT a další tryptaminová psychedelika otevírají. Zážitek jednoho z nejznámějších amatérských výzkumníků z diskuzního fóra dmt-nexus mluví za vše:

“I do believe that DMT and THH were meant to go together. They are extremely powerful taken together. I believe this is the combination allowing telepathy to occur. SWIM experienced it in his last trip (among many other newly experienced things). The harmine in caapi seems to distract one a bit. Without the harmine, the experience is much more powerful on many levels. SWIM’s mind felt far more powerful than it ever has before. He felt like he had boundless thought energy. He also had a super amount of physical energy. With harmine in the mix, it’s like you’re cut off somehow and not fully charged with energy. The harmine makes the experience more dreamy, more distant. If takes some of your mental powers away. THH doesn’t do that. THH leaves you in the driver’s seat with complete control. It’s incredible.”

Původní text zde

„Věřím, že DMT a THH byly zamýšleny pro společné užívání. Pokud jsou užity společně, jsou extrémně silné. Věřím, že tato kombinace umožňuje telepatii. SWIM ji zažil při svém posledním tripu (stejně jako mnoho dalších nových zážitků). Zdá se, že harmin v Caapi člověka lehce rozptyluje. Bez harminu je zážitek mnohem silnější na mnoha úrovních. SWIMova mysl se jevila být daleko mocnější než kdykoliv dříve. Cítil, jakoby měl neomezenou mentální energii. Měl také ohromné množství fyzické energie. S harminem se zdá, že jste od toho jakoby nějakým způsobem odtrženi a ne zcela nabiti touto energií. Harmin dělá tento zážitek více snový a odměřený. Vezme si část z vaší mentální energie pryč. THH tohle nedělá. THH vás zanechá na sedadle řidiče s veškerou kontrolou. Je to úžasné.”

Toto tvrzení vytváří dojem, že původní označení “telepatin“, které bylo na základě domnělých vlastností přisouzeno harminu, mělo možná náležet právě tetrahydroharminu…

Tetrahydroharmin a jeho luminescentní vlastnosti (pod UV světlem)

V současné době mnoho výzkumníků hledá vhodný způsob aplikace DMT pro využití této látky v rámci psychedelické terapie. Běžné typy aplikace – vaporizace a injekčně, se jeví příliš krátkodobé na to, aby byl léčebný efekt dostačující. Na druhou stranu dlouhotrvající DMT zážitek v rámci kombinace s běžnými MAOI (Banisteriopsis Caapi, Ayahuasca) vytváří pro mnoho účastníků mnohdy příliš drsnou a nepředvídatelnou zkušenost. Tím, že nad sebou mnohdy intoxikovaný během zážitku ztrácí kontrolu a množství vhledů si zpětně nepamatuje, jeví se tento způsob aplikace nevyužitelný v rámci oficiální psychedeliky-asistované terapie. Orální aplikace DMT pomocí inhibice látkou THH, kdy je účastník plně při vědomí, by tento problém mohla vyřešit. Samozřejmě nijak nechci shazovat potenciál běžného Ayahuascového rituálu. Veškeré tyto možnosti mohou být hluboce léčivé a transformační, jen rozdílná dynamika každého z těchto postupů je umožňuje zařadit do různých léčebných systémů.

Alkaloid tetrahydroharmin je sám o sobě neprobádaným teritoriem. I když již dnes můžeme pozorovat jeho jedinečné vlastnosti, je třeba vyčkat na další studie, které ukážou jeho možnosti využití, ale také možná rizika s užíváním spojená. Je ale zřejmé, že stejně jako ostatní harmalové alkaloidy by THH díky svým MAOI vlastnostem neměl být kombinován s antidepresivy a dalšími bylinami s antidepresivními účinky. Ze stejného důvodu by před podáváním vyšších dávek měla být zavedena správná dieta.

Veškeré informace jsou pouze informativního charakteru, opírající se o vědecká, ale také nevědecká tvrzení. V žádném případě nenabádáme nikoho k užívání této, ani jiné zmíněné sloučeniny.